Oudertraining - Uitdagende kinderen

Kinderen opvoeden is altijd een uitdagende opdracht. Soms wordt dit zo’n grote uitdaging dat extra ondersteuning zoeken een goed idee is.

Deze groepstraining richt zich op ouders waarbij de kinderen (beginnende) gedragsproblemen vertonen, al dan niet in combinatie met ADHD. Ouders krijgen doorheen tien sessies inzicht in de manieren waarop gedragsproblemen ontstaan en in stand worden gehouden. Daarnaast worden effectieve technieken aangeleerd om het gedrag van het kind en de ouder-kind relatie opnieuw positief te maken. Door in groep te werken kunnen ouders ervaringen met elkaar delen, ondersteuning bieden aan elkaar, en van elkaar leren.

Aanvang: april (dinsdagavonden: 19u30 - 21u)

Duur: 10 weken (wekelijks)

Kostprijs: 275 euro per persoon