ons team

HERZELE | ZOTTEGEM

Prof. Dr. Anouk Vanden Bogaerde

Klinisch psycholoog sinds 2002. Erkend gedragstherapeut sinds 2006. Doctoraat in de klinische psychologie sinds 2011. Gastprofessor gedragstherapie aan de UGent.

Al meer dan 14 jaar ervaring met de gedragstherapeutische behandeling van angst, depressie, burn out, sociale angst, laag zelfbeeld, ...

Supervisor VVGT

Voorzitter Psychologenkring Zottegem (Helioz)

Erkenningsnummer: 782105746

Prof. Dr. Ernst Koster

Klinisch psycholoog sinds 2000. Erkend gedragstherapeut en doctoraat in de psychologie sinds 2005. Hoogleraar klinische psychologie aan de UGent.

Uitgebreide kennis over depressie en angstoornissen, als ook jarenlange klinische ervaring met beide problematieken.

Supervisor VVGT

Erkenningsnummer: 781112293

Dr. Simon De Winter

Klinisch psycholoog sinds 2012. Doctoraat in de pedagogische wetenschappen sinds 2017.

Uitgebreide expertise over ouder-kind relaties en het belang van een veilige gehechtheid.

Daarnaast ervaring met een brede waaier aan klachten (oa. depressie, gedragsproblemen, angststoornissen, autisme, schoolproblemen, perfectionisme, rouw, ...) bij kinderen en jongeren uit de kleuter-, lagere en middelbare school.

Erkenningsnummer: 891117258

Charlotte Van Hamme

Zij werkt voornamelijk rond angst, depressie, rouwverwerking, psycho-oncologie, opvang na suïcide-pogingen en middelenmisbruik bij (jong-)volwassenen.

Hiernaast werkt zij ook binnen de psycho-oncologie en palliatieve zorgen in het AZ Oudenaarde waar zij psychologische begeleiding geeft aan patiënten en hun familie.

Erkenningsnummer: 942118030

Dr. Chloè Bontinck

Klinisch psycholoog sinds 2013. Doctoraat in de psychologie sinds 2018.

Uitgebreide expertise over ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis, ADHD, …) en hoogbegaafdheid. Daarnaast ook ervaring met uiteenlopende klachten zoals (faal-)angst, perfectionisme, een laag zelfbeeld en gedragsproblemen bij kinderen uit de kleuter- en lagere school.

Erkenningsnummer: 902118179

Karen De Vuyst

Klinisch psycholoog sinds 2002. Postacademische vorming psycho-oncologie in 2006. Erkend psychotherapeut (oplossingsgerichte cognitieve- en systeemtherapie) sinds 2014.

In 2002 begon ze haar loopbaan in het AZ Groeninge te Kortrijk waar ze psychologisch werk verrichtte op verschillende afdelingen. Van 2013 is ze werkzaam in het AZ St Elizabeth te Zottegem. Haar expertise ligt voornamelijk in de behandeling van angst- en stemmingsproblematieken, stress, burnout, rouw, relationele moeilijkheden en levensfase gebonden vragen.

Erkenningsnummer: 782109772

Laurence Lateur

Klinisch psycholoog sinds 2019.

Zij werkte op de psychiatrische afdeling van het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem waar ze instond voor het opvangen van mensen in crisis om samen met hen aan de slag te gaan voor de stabilisatie van een grote verscheidenheid aan psychologische moeilijkheden zoals depressieve klachten, burn-out, alcohol- en relationele problemen. Daarnaast heeft zij ook ervaring met psychologische moeilijkheden bij jongeren.

Erkenningsnummer: 962124436

Mogane De Kesel

Klinisch psycholoog sinds 2019.

Ze werkte eerder in het AZ West in Veurne, waar ze (jong)volwassenen begeleidde op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Ze heeft voornamelijk ervaring met het werken rond depressie en angst, alsook met de opvang na suïcide-pogingen en crisisgesprekken. Daarnaast begeleidde ze mensen op de oncologische afdeling en op de rug- en nekschool.

Erkenningsnummer: 952123902

Sarah Struyf

Klinisch psycholoog sinds 2020.

ZErvaring met het werken rond ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, autismespectrumstoornissen, …) en emotionele problemen bij kinderen en jongeren uit de lagere en middelbare school. Daarnaast ook een grote interesse om onder andere te werken rond angsten, depressieve gevoelens, onzekerheden, zelfbeeld, identiteit, hoogsensitiviteit of prikkelgevoeligheid, en verwerkingsproblemen (bv. na trauma).”

Erkenningsnummer: 952125893

Huguette Damiaens

Huguette is cognitief gedragstherapeut en is supervisor en opleider geweest aan universiteit Gent en de université catholique de louvain la neuve. Gezien haar ruime klinische carrière heeft zij een adviserende rol binnen de praktijk.