kinderen & jongeren

ZOTTEGEM

Intelligentie onderzoek

Tijdens een intelligentie onderzoek bepalen we de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere. Dit onderzoek kan op vraag van ouders, school, logopedie, of andere doorverwijzers. Afhankelijk van de leeftijd wordt het kind gevraagd om verschillende opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten meten verschillende deelaspecten van intelligentie.

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een verslag. Het uitschrijven van dit verslag duurt ongeveer twee weken. Daarna volgt een adviesgesprek met de ouders om de resultaten te bespreken.

Aandacht onderzoek (ADHD)

Tijdens een aandacht onderzoek bepalen we of er sprake is van aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit. Aandachtproblemen en hyperactiviteit behoren tot de meest genoemde problemen (denk aan ‘ADHD’) bij kinderen. Dit onderzoek kan op vraag van ouders, school, of andere doorverwijzers. Tijdens dit onderzoek worden diagnostische interviews met de ouders doorlopen, als ook individuele sessies met het kind.

Indien er aanwijzingen zijn voor een diagnose ADHD, volgt een doorverwijzing naar een psychiater. Enkel een psychiater kan deze diagnose officieel stellen. Deze diagnosestelling gebeurt op basis van de informatie die wij verzameld hebben.

Autisme onderzoek (ASS)

Tijdens een autisme onderzoek bepalen we of er sprake is van autisme spectrum stoornis (ASS). Kinderen met ASS hebben moeite met sociale relaties en vertonen soms vreemd gedrag. Er kan ook sprake zijn van taalproblemen. Dit onderzoek kan op vraag van ouders, school, of andere doorverwijzers. Tijdens dit onderzoek worden diagnostische interviews met de ouders doorlopen, als ook individuele sessies met het kind. Dr. Chloè Bontinck heeft uitgebreide ervaring met de Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS-2) en Autism Diagnostic Interview- Revised (ADI-R). Voor diagnosestelling moeten beide instrumenten worden afgenomen, dit mag enkel gedaan worden door gecertificeerde psychologen.

Indien er aanwijzingen zijn voor een diagnose ASS, volgt een doorverwijzing naar een psychiater. Enkel een psychiater kan deze diagnose officieel stellen. Deze diagnosestelling gebeurt op basis van de informatie die wij verzameld hebben.